Vilkår og betingelser

Juridisk information

Supplybase ApS ("Supplybase") giver adgang til sin hjemmeside www.supplybase.dk til offentligheden og medlemmer underlagt følgende vilkår og betingelser. Ved at få adgang til, se, poste, bruge eller downloade materialer fra denne hjemmeside, accepterer du at være bundet af disse brugsbetingelser. Hvis du ikke er enig i disse vilkår og betingelser, må du ikke bruge denne hjemmeside. Hvor Supplybase har givet dig en oversættelse af den dansksprogede version af brugsbetingelserne, accepterer du, at oversættelsen kun er til rådighed for din bekvemmelighed, og at den dansksprogede version af brugsbetingelserne vil være gældende for din brug af Supplybase. Hvis der er nogen modstrid mellem den dansksprogede version og en oversættelse af brugsbetingelserne, så har den dansksprogede version forrang.

Brug af materialer på Supplybase's hjemmeside

Medmindre andet er angivet, må du ikke ændre materialet på denne hjemmeside på nogen måde eller reproducere eller offentligt vise, fremføre, poste, transmittere, distribuere eller på anden måde bruge dem til offentlige eller kommercielle formål. Supplybase forbeholder sig alle rettigheder til sine ophavsrettigheder, varemærker og anden intellektuel ejendom.

Aftaler om medlemskab for producenter (Betalt og ikke-betalt)

Tjenester under et betalt medlemskabsabonnement er tilgængelige for virksomheder, andre forretningsenheder og enkeltpersoner, der har accepteret disse vilkår og betingelser ved at udfylde og underskrive deres bestillingsformular for producentmedlemskabsabonnement, enten på papir eller elektronisk form. Disse personer og enheder kendt som "leverandører" eller "producenter" erklærer, at de er juridisk tilladt i deres jurisdiktion til at indgå aftaler om køb af de tjenester, der tilbydes af Supplybasewebstedet, og at de også er juridisk i stand til at tilbyde varer og tjenester i overensstemmelse med dem, som de måtte give tilbud på, via deres Supplybase virksomhedsprofil. Et medlemskabs-abonnement er kun for den udpegede bruger. Supplybase forbeholder sig alle rettigheder med hensyn til tildeling af et medlemskabsabonnement. Inden de bruger Supplybase-webstedet, skal medlemmer udfylde deres profiler med nøjagtige og aktuelle oplysninger. Ved betalte medlemskaber er abonnementsperioden, noteringsniveauet, faktureringshyppigheden, faktureringssatsen og andre medlemsoplysninger noteret på din abonnementsbestillingsformular. Betalte abonnementsgebyrer betragtes som forfaldne, hvis disse gebyrer ikke modtages på datoen for din planlagte betalingsdato. I dette tilfælde forbeholder Supplybase sig retten til at suspendere din service og fakturere saldoen for din resterende medlemskabsperiode. Derudover er Supplybase berettiget til at inddrive ethvert beløb, der er brugt i forbindelse med opkrævning af forfaldne beløb, herunder rimelige advokatsalærer. Service kan genoprettes, når hele medlemsforpligtelsen er betalt. Slutdatoen for abonnementet vil ikke blive forlænget til at dække noget tidspunkt, hvor din tjeneste blev suspenderet. Du giver Supplybase tilladelse til at gemme dine betalingsmetode(r) og automatisk debitere dine betalingsmetode(r), indtil du annullerer. Hvis den eller de autoriserede betalingsmetoder udløber før betalingen af alle forpligtede rater, accepterer du at angive en ny betalingsform inden udløbsdatoen. Efter abonnementets slutdato, og medmindre tjenesten opsiges forinden, eller Supplybase har varslet dig om din overgang til en ny afregningsmodel, fornyes dit betalte medlemskabsabonnement automatisk til et nyt abonnement underlagt de på det tidspunkt gældende priser for et abonnement svarende til dit oprindelige abonnement eller skiftes til et månedligt automatisk fornyelsesmedlemskab ("Automatisk fornyelse af månedligt medlemskab"). Under automatisk fornyelse af månedligt medlemskab vil du blive opkrævet månedligt, forholdsmæssigt til din oprindelige abonnementspris og -periode. Kunder med automatisk fornyelse af månedligt medlemskab kan til enhver tid annullere deres abonnement på automatisk fornyelse af medlemskab ved at kontakte Supplybase eller, hvis det er tilgængeligt, ved at følge de trin, der er angivet på Supplybase-webstedet for automatisk fornyelse af medlemskab. Husk, at hvis du opsiger dit abonnement, fornyes dit abonnement ikke automatisk. Din Supplybase-tjeneste vil dog fortsætte i de resterende dage i din eksisterende (allerede betalte) abonnementsperiode. Der vil ikke blive foretaget yderligere betalinger, når du annullerer din automatiske fornyelse af medlemskab. Fra tid til anden indgår Supplybase kontrakter med tredjepartsleverandører om at give "værditilvækst" fordele til sine betalte medlemmer, der vælger at deltage i et sådant program. Betalte medlemmer, der vælger at deltage i sådanne fordelsprogrammer, skal (i) acceptere vilkårene og betingelserne for den leverandør, der leverer fordelene, og (ii) forblive et betalt medlem af Supplybase for at modtage fordelene.

Købere og leverandører

Købere inklusive ingeniører, sourcing-professionelle og alle andre, der registrerer sig som købere og indkøber på Supplybase ("Købere"), erklærer, at de er ejere af den intellektuelle ejendom, der er placeret på Supplybase-webstedet til sourcing, eller at de har fuld autoritet til at gøre det, herunder at placere tegninger på hjemmesiden, som derefter formidles til leverandører. Supplybase garanterer ikke, at tilbud vil blive modtaget af købere, der laver forespørgsler. Leverandører og alle andre, der registrerer sig som leverandører eller producenter og afgiver tilbud på Supplybase ("Producenter"), repræsenterer endvidere, at de vil respektere købernes intellektuelle ejendomsret, herunder at overholde fortrolighedsaftaler specificeret af købere, på og udenfor Supplybase. Købere og leverandører er ansvarlige for at udføre deres egen due diligence på hinanden, før de indhenter tilbud eller afgiver tilbud eller tildeler arbejde og handler. Denne due diligence kan benytte formularer, der ikke er leveret af Supplybase-webstedet.

Brugerindhold, din licens til os og regler for brugerindhold.

Ved at indsende kommunikation, fotos, data, information, anmeldelser/meninger eller andet indhold ("Brugerindhold") til Supplybase, giver du (i) tilladelse til, at vi bruger sådant Brugerindhold (herunder, hvor det er relevant, dit navn, billede og lighed. ) og (ii) at give os en begrænset, ikke-eksklusiv, royaltyfri, underlicenserbar, uigenkaldelig ret og licens til at kopiere, bruge, distribuere, reproducere, ændre, vise, udføre, skabe afledte værker fra, gemme og på anden måde bruge en sådan bruger Indhold, i ethvert medie kendt nu eller i fremtiden. Du repræsenterer og garanterer, at du har tilstrækkelige rettigheder til Brugerindholdet til at give denne bevilling. Du forstår og accepterer, at brugerindhold indsendt via webstedet ikke er fortroligt eller proprietært.

Hvis Supplybase giver dig visse muligheder for at give vurderinger, meninger eller anmeldelser ('Brugerkommentarer') må disse ikke overtræde Vilkår og betingelser. Derudover repræsenterer og garanterer du, at brugerindhold og brugerkommentarer indsendt af dig ikke:

• Indeholder materiale, der er ærekrænkende, uanstændigt, uanstændigt, krænkende, stødende, chikanerende, voldeligt, hadefuldt, inflammatorisk eller på anden måde stødende;

• Fremmer seksuelt eksplicit, pornografisk materiale eller vold;

• Har indehold der er diskriminerende baseret på race, hudfarve, køn, religion, nationalitet, handicap, seksuel orientering, kønsidentitet, civilstand eller alder;

• Krænker enhver anden persons patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller anden intellektuel ejendomsret eller andre rettigheder;

• Krænker andres juridiske rettigheder (herunder rettighederne til offentlighed og privatlivets fred) eller indeholde materiale, der kan give anledning til civilt eller strafferetligt ansvar i henhold til gældende love eller regler, eller som på anden måde kan være i konflikt med disse brugsbetingelser;

· Vær tilbøjelig til at bedrage enhver person;

· Fremme enhver ulovlig aktivitet, eller fortaler for, fremme eller bistå enhver ulovlig handling;

· Udgive sig for at være en person eller misrepræsentation af din identitet eller tilknytning til enhver person eller organisation;

· Involvere kommercielle aktiviteter eller salg eller reklame;

· Give indtryk af, at de stammer fra, eller er godkendt af, Supplybase eller enhver anden person eller enhed, hvis dette ikke er tilfældet;

· Supplybase forbeholder sig eneretten til at fjerne ethvert brugerindhold uanset årsag til enhver tid.

Supplybase støtter ikke nøjagtigheden eller pålideligheden af nogen brugerkommentarer, og brugerkommentarer afspejler ikke Supplybase's synspunkter. Supplybase ACCEPTERER INTET ANSVAR FOR BRUGERINDHOLD ELLER BRUGERKOMMENTARER.

Opsigelse af medlemskab

Du kan opsige dit ikke-betalte medlemskab ved at sende en e-mail til support@supplybase.dk eller opdatere din medlemskabsstatus indstillinger, herunder ved at deaktivere din profil.

Betalte medlemskaber opsiges ved at underrette en kontorrepræsentant skriftligt eller ved at sende en e-mail til kontakt@supplybase.com inden abonnementets eller betalingsperiodens slutdato.

Din opsigelse af dit medlemskab berettiger dig ikke til tilbagebetaling af forudbetalte beløb og fritager dig ikke for eventuelle løbende økonomiske forpligtelser, der skal betales under et betalt medlemskabsabonnement eller for at opfylde kontraktlige forpligtelser over for andre medlemmer af Supplybase.

Supplybase kan ophæve dit medlemskab, inklusive dit betalte medlemskabsabonnement, og slette dine data øjeblikkeligt, hvis du (i) bryder en klausul i disse Vilkår og betingelser, vores Privatlivspolitik eller Sikkerhedspolitik, hvoraf de to sidstnævnte er inkorporeret heri ved reference eller (ii) hvis vi ikke er i stand til at verificere eller autentificere nogen information, du giver os. Derudover har Supplybase ret til, med forudgående skriftlig varsel, at lukke brugerkontoen eller afvise kontraktfornyelse i tilfælde af gentagne kunde- og/eller leverandørpåstande om upassende adfærd. Supplybase’s ophævelse af dit medlemskab berettiger dig ikke til tilbagebetaling af forudbetalte beløb og fritager dig ikke for at opfylde kontraktlige forpligtelser over for andre medlemmer af Supplybase.

Partner og andre tredjepartsbeskrivelser

Denne hjemmeside indeholder oplysninger om forskellige tredjeparter (ofte omtalt som "partnere"), som tilbyder produkter eller tjenester, der er kompatible med Supplybase-produkter. Disse oplysninger gives kun for din bekvemmelighed. Supplybase er ikke ansvarlig for og garanterer ikke noget tredjepartsprodukt eller -services eller nøjagtigheden af nogen beskrivelse.

Links til andre websteder

Supplybase giver visse links til andre websteder som en bekvemmelighed for dig. Supplybase overvåger eller kontrollerer ikke indholdet af andre websteder og påtager sig intet ansvar eller ansvar af nogen art for materiale eller kommunikation, der er tilgængelig på sådanne websteder. Supplybase er ikke ansvarlig for indholdet af et websted, der kan linkes til/fra Supplybase's websted.

Fraskrivelse af garanti

Oplysninger på denne hjemmeside kan indeholde faktuelle unøjagtigheder eller typografiske fejl eller være ufuldstændige eller forældede. Oplysninger kan ændres eller opdateres uden varsel. Supplybase kan til enhver tid uden varsel foretage ændringer og/eller forbedringer i de produkter og/eller programmer, der er beskrevet på hjemmesiden. UNDTAGEN HVIS ANDET UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I EN SKRIFTLIG AFTALE MELLEM DIG OG SUPPLYBASE, VISES ALLE INDSENDTE MATERIALER OG BESKRIVELSER SOM DE ER LEVERET PÅ SUPPLYBASE, SOM DE ER, OG HVOR DE ER. VI GIVER ABSOLUT INGEN GARANTI ELLER REPRÆSENTATION AF NOGEN ART, UDTRYKKELIGT, UNDERFORSTÅET ELLER LOVBESTEMMET. VI FRASKRIVER OS ISÆR DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG PATENTKRÆNKELSE. VI GARANTERER HELLER IKKE KONTINUERLIG, UAFBRUDT ELLER SIKKER ADGANG TIL VORES WEBSTED ELLER TJENESTER OG MEDDELER HERMED BRUGERNE OM, AT FUNKTIONEN AF WEBSTEDET KAN VÆRE INTERFERERET MED AF UTTALIGE FAKTORER UDEN FOR VORES KONTROL.

Ansvarsbegrænsning

SUPPLYBASE, DETS MEDARBEJDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE ELLER AGENTER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE SKADER, FØLGESKADER OG ALLE ANDRE SKADER, INKLUDERET SKADER GRUNDET TAB AF BRUG, DATA, ELLER PROFIT, GRUNDET BRUGEN AF, ELLER ÅRSAGER FORBUNDET MED BRUGEN AF SUPPLYBASE WEBSTEDET, SÅSOM FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE SUPPLYBASE WEBSTEDET ELLER TILKNYTTEDE TJENESTER, LEVERING AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT LEVERE YDELSER, UANSETT OM DISSE ER BASEREDE PÅ KONTRAKT, TORT, UAGTSOMHED, ELLER ANDET, SELVOM SUPPLYBASE ER BLEVET UNDRETET OM MULIGHEDEN FOR SKADER.

Skadesløsholdelse

DU ACCEPTERER AT FORSVARE OG HOLDE SUPPLYBASE, MELLEMLEDERE, DIREKTØRER, MEDARBEJDERE OG AGENTER SKADESLØSE FRA OG MOD ALLE TAB, UDGIFTER, SKADER OG OMKOSTNINGER, HERUNDER ADVOKATUDGIFTER, DER MÅTTE FORESAGES AF DIN BRUG AF SUPPLYBASE WEBSTEDET, ELLER FRA BRUD PÅ ENHVER BESTEMMELSE I VILKÅR OG BETINGELSER ELLER FORTROLIGHEDSPOLITIK (HERUNDER BRUD PÅ TREDJEPARTERS IMMATERIELLE RETIGHEDER, URETMÆSSIG TILEGNELSE AF HANDELSHEMMELIGHEDER ELLER ANDRE FORMER FOR UAGTSOMHED ELLER URETMÆSSIGE ADFÆRD) FORESAGET AF DIG.

Fritagelse

Supplybase blander sig ikke i medlems-til-medlem transaktioner. I tilfælde af, at du har en tvist med et eller flere medlemmer, har du indvilliget i at fritage Supplybase (og Supplybase’s direktører, agenter og medarbejdere) for reklamationer, krav og skader af enhver art og karakter, kendt og ukendt, mistænkte og ikke-mistænkte, afsløret og ikke afsløret, der opstår som følge af eller på nogen måde forbundet med brugen af Supplybase-webstedet. Du giver afkald på bestemmelserne i eventuelle statslige, eller nationale love, der begrænser eller forbyder en generel frigivelse.

Brugerindsendelser/beskeder

Det er forbudt dig at poste eller overføre noget til eller fra Supplybase webstedet, som er ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk, fortroligt eller andet materiale, der ville krænke nogen lov, herunder ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder eller rettigheder for tredjeparter, herunder alt indhold, der overtræder fællesskabsstandarder. Supplybase kan, men er ikke forpligtet til, at overvåge eller gennemgå områder på webstedet, hvor brugere kommunikerer. Supplybase påtager sig intet ansvar for indholdet af nogen kommunikation, uanset om den opstår i henhold til love om ophavsret, varemærker, forretningshemmeligheder, injurier, privatliv, uanstændighed eller andet. Købere og leverandører, der logger på og/eller bruger Supplybase-websted(er), accepterer, at eventuelle vurderinger modtaget på baggrund af transaktioner på Supplybase, vil blive offentliggjort på det offentlige domæne og på webstedet. Købere og leverandører er enige om at fritage Supplybase for ethvert ansvar for offentliggjorte vurderinger fra dem, der bruger Supplybase-webstedet. Supplybase kan fjerne eller ændre vurderinger, hvis både køber og leverandør er enige skriftligt, og hvis en sådan fjernelse eller ændring kan vurderes at være i Supplybase bedste interesse, eller på baggrund af Supplybase’s egen bestemmelse. Supplybase og dets administratorer og moderatorer forbeholder sig alle rettigheder til at fjerne enhver information, der anses for at være uden for emnet, ulovlig, truende, injurierende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, fortroligt eller andet materiale der vil krænke enhver lov, herunder og uden begrænsninger, ophavsret, varemærke, forretningshemmelighed, eller eventuelle rettigheder tilhørende tredjeparter, herunder alt indhold, der overtræder fællesskabsstandarder. Supplybase og dets administratorer og moderatorer forbeholder sig også alle rettigheder til at blokere eller på anden måde udelukke enhver bruger eller medlem af Supplybase eller dets hjemmeside, som anses for at have overtrådt disse vilkår og betingelser, herunder IP-adresser eller rækker af IP-adresser efter Supplybase-administratorers og moderatorers skøn. Supplybase kan også forbyde brugere eller medlemmer at bruge denne hjemmeside, hvis brugere eller medlemmer er lokaliseret i jurisdiktioner, der betragtes som værende tilknyttet terrorisme.

Eksportkontrol

Ved at downloade eller få adgang til software eller tekniske data, accepterer du ikke at importere, eksportere eller reeksportere, hverken direkte eller indirekte (inklusive transmission og forsendelse), undtagen i overensstemmelse med alle gældende love i det land, hvor du bor, og du accepterer ansvar for at bestemme, hvad der er nødvendigt for at sikre en sådan overholdelse. Du accepterer også ikke at downloade, overføre, eksportere eller reeksportere Supplybase-produkter, teknologi eller software til dine kunder eller nogen mellemliggende enhed i forsyningskæden, hvis vores produkter vil blive brugt i design, udvikling, produktion, oplagring eller brug af missiler, kemiske eller biologiske våben eller til nukleare slutanvendelser. Derudover accepterer du også, at du ikke vil eksportere nogen fortrolige oplysninger fra Danmark eller andre lande undtagen i fuld overensstemmelse med alle krav til International Traffic in Arms Regulations (ITAR), Export Administration Act og alle andre gældende love og regler. Derudover vil du benytte dig af regeringens politikker og love og regler for våbenkontrol i det land, hvor du bor, og tilgår Supplybase webstedet.

Gældende love

Hjemmesiden kontrolleres af Supplybase ApS og dets moderselskab Schlicker Holding ApS fra dets kontorer i Odense, Danmark. Supplybase garanterer ikke, at materialer på dets websted er passende eller tilgængelige til brug uden for Danmark, og at tilgå webstedet fra territorier, hvor sidens indhold er ulovligt, er forbudt. De, der tilgår dette websted fra andre jurisdiktioner, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af gældende lokale love. Ethvert krav vedrørende materialerne på denne hjemmeside er underlagt lovgivningen i Danmark, med undtagelse af principper vedrørende lovkonflikter og kontrakter om internationale køb af varer. Enhver tvist, der opstår på grund af eller i forbindelse med brugen eller adgangen eller på anden måde relateret til Supplybase webstedet, skal afgøres endeligt af en kompetent domstol i Danmark. Derudover accepterer du, ved brug af Supplybase webstedet, at du skal overholde alle gældende love, vedtægter, bekendtgørelser og regler vedrørende din brug af webstedet, såsom tilbudsgivning eller køb af produkter og tjenester samt offentliggørelse og hentning af information (herunder, og uden begrænsninger, love der vedrører, unfair konkurrence og falsk reklame). Du anerkender også, at vi har en udtrykkelig politik om at overholde alle gældende love, herunder men ikke begrænset til konkurrencelovgivning, og at driften af hjemmesiden ikke har til formål at facilitere hemmelige aftaler eller andre ulovlige aftaler mellem konkurrenter. For at fremme dette, repræsenterer og garanterer du os, at du ikke har til hensigt at bruge webstedet i strid med nogen konkurrencelovgivning og ikke bevidst vil fungere som en kanal eller mellemmand for prisfastsættelse eller andre konkurrencebegrænsende aktiviteter. Du er også ansvarlig for at betale alle gældende regninger, tolde og skatter, du måtte blive pålagt som følge af at drive forretning via hjemmesiden.

Produktionssted

Det forventes, at leverandørerne nøjagtigt viser, i hvilken region/land dine dele er fremstillet. Misvisning af dit produktionssted med henblik på at opnå uretmæssige konkurrencefordele inden for andre regioner betragtes som upassende adfærd og vil resultere i opsigelse af medlemskab og adgang til Supplybase-platformen.

Servicegaranti

Brugen af Supplybase-webstedet kan være underlagt begrænsninger, forsinkelser og andre problemer, der er forbundet med brugen af internettet og elektronisk kommunikation (herunder, men ikke begrænset til, omstændigheder såsom: sabotagehandlinger, krig, lukning fra statslige myndigheder, strejker, afbrydelser af telekommunikation, oversvømmelser, lynnedslag, brand, jordskælv, vira eller andre elektroniske hindringer eller forsætlige eller utilsigtede fejl begået af brugere). Brugere anerkender, at Supplybase ikke er ansvarlig for forsinkelser, fejl eller andre skader som følge af sådanne begrænsninger, og at selv om der gøres alt for at levere oppetider efter industristandarder, er dette ikke garanteret. Desuden forbeholder Supplybase sig retten til at afbryde tjenesten for planlagt eller uplanlagt vedligeholdelse, opdateringer eller for at rette fejl efterhånden som de opstår.

Henvendelser

Alle henvendelser skal foregå via e-mail til support@supplybase.dk. Alle meddelelser fra Supplybase sendes via e-mail til den e-mailadresse, du har angivet under din brugerregistrering. Meddelelser anses for at være givet 24 timer efter at e-mailen er sendt, medmindre den afsendende part modtager meddelelse om, at e-mailen ikke er blevet leveret (af årsager uden for modtagerens kontrol).

Kommunikation

Når du accepterer at bruge Supplybase-tjenester eller sender e-mails til os, giver du samtykke til at modtage kommunikation fra os. Vi kan kommunikere med dig via e-mail eller telefon eller ved at offentliggøre meddelelser på Supplybase webstedet eller gennem andre Supplybase tjenester. Du accepterer at alle aftaler, meddelelser, påmindelser og anden kommunikation, som vi leverer til dig, opfylder ethvert juridisk krav om skriftlig kommunikation.

Andre almindelige bestemmelser

Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil en sådan bestemmelse blive ignoreret, og de resterende bestemmelser håndhævet. Overskrifter i disse Vilkår og betingelser er kun til referenceformål. Ved manglende handling fra vores side, med hensyn til et brud fra dig eller andre, giver vi ikke afkald på vores ret til at handle, med hensyn til efterfølgende eller lignende brud.

Ændringer i priser

Supplybase kan til enhver tid ændre priserne, afregningsmodellerne eller indføre betaling for Supplybase’s tjenesteydelser med 14 dages skriftligt varsel til udgangen af en kalendermåned. Hvis du har tegnet et abonnement eller betalt for en bestemt periode, vil ændringen i prisen eller afregningsmodellen dog ske med 14 dages skriftligt varsel til udgangen af din forudbetalte abonnements-/ eller betalingsperiode. I tilfælde af at du har valgt en anden afregningsmodel end et abonnement eller forudbetaling for en bestemt periode, vil ændringen af din afregningsmodel således ske med 14 dages skriftligt varsel. Du vil blive bundet af ændringen, medmindre du opsiger dit abonnement eller dit medlemskab eller deaktiverer din profil på Supplybase, inden ændringen træder i kraft. Varslingen vil ske til den e-mailadresse, du har tilknyttet din profil.

Ændringer i disse vilkår og betingelser

Supplybase kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser med 14 dages skriftligt varsel. Varslingen vil ske til den e-mailadresse, du har tilknyttet din profil. Du vil blive bundet af ændringen, medmindre du opsiger dit medlemskab eller deaktiverer din profil på Supplybase, inden ændringen træder i kraft. Visse bestemmelser i disse vilkår og betingelser kan endvidere med samme varsel blive afløst af udtrykkeligt angivne juridiske meddelelser eller vilkår, der findes på bestemte sider på Supplybase webstedet.

Sidste rettelse foretaget d. 12.7.2022