Supplybase er din online adgang til fremstillingsindustrien
Vi kalder det digital produktion.

Hvorfor Supplybase?

Fremstillingsindustrien er kendt for at være konservativ og bagud på digitalisering, selvom kunder i stigende grad forventer en let online B2B handel. Vi bygger Supplybase for at give alle produktionsvirksomheder muligheden for at udnytte det digitale potentiale, finde nye kunder, og opnå en hurtig, effektiv og fejlsikker ordrebehandling.

Missionen for Supplybase

Vores mission er at skabe en digital adgang til fremstillingsindustrien for ingeniører, indkøbere og iværksættere. Det gør vi ved at give produktionsvirksomheder online tilstedeværelse og muligheden for en let online handel - for mindre administration og mere produktion.

Visionen for Supplybase

Vores vision er at samle og demokratiserer fremstillingsindustrien for alle der ønsker at skabe morgendagens teknologi. Vi tror på at en lettere adgang til produktion giver bedre forudsætninger for innovation.

Fra idé til iværksætteri

Idéen til Supplybase startede i Odense hvor ingeniører og indkøbere i de Fynske robot- og automationsvirksomheder ofte har behov for at finde produktionsvirksomheder til produktionen af metal- og plastemner. Leverandører med de rette kompetencer, certificeringer og materialer, er svære at finde på Google, og hjemmesider er ofte forældede eller mangelfulde. Derudover giver en handel over e-mail ofte anledning til spørgsmål, rettelser og opfølgninger der udsætter leverancer og skaber fejl. Derfor stiftede Sebastian i 2021 hjemmesiden Supplybase med henblik på at give ingeniører, indkøbere og iværksættere en let og digital adgang til fremstillingsindustrien.

Supplybase har deltaget i Accelerace forløbet Beyond Beta batch 3 og blev i 2022 støttet af Innovationsfonden

Vil du vide mere?

Ønsker du at høre mere om Supplybase, vores historie, eller muligheder for samarbejde, er du velkommen til at kontakte os.